Poprzednia
pomidor
bazylia
pieprz
rozmaryn
pieprz
bazylia

Specjalista ds. BHP

Profi  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. BHP
Miejsce wykonywania pracy: Profi  Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną

Opis stanowiska

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:
•    Wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów o służbie bhp
•    Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP
•    Udział w postępowaniu powypadkowym oraz dokumentowanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych zgodnie z wymaganiami przepisów oraz           wewnętrznymi procedurami i standardami
•    Przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP
•    Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
•    Udział w audytach podległych obszarów, rekomendowanie rozwiązań w tym zakresie
•    Sporządzanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji bezpieczeństwa
•    Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dot. BHP
•    Planowanie i realizacja działań wynikających z wdrożonych systemów zarządzania
•    Bieżące informowanie kadry zarządzającej o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
•    Udział w tworzeniu planów i działań prewencyjnych zmierzających do poprawy warunków pracy
•    Prowadzenie  dokumentacji wymaganej prawem oraz wynikającej z wewnętrznej działalności firmy
•    Reprezentowanie organizacji przed instytucjami zewnętrznymi sprawującymi nadzór nad warunkami pracy
•    Zapewnienie sprawozdawczości nt. bezpieczeństwa pracy w organizacji
•    Prowadzenie baz danych, ewidencjonowanie szkoleń wstępnych oraz okresowych, nadzór nad terminami szkoleń i badań
•    Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej w zakresie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń oraz sprawozdawczości w zakresie BHP

Wymagania

•    Co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
•    Wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
•    Dobra znajomość przepisów w zakresie BHP
•    Zdolności komunikacyjne oraz dobra organizacja pracy
•    Inicjatywa, samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania
•    Praktyczna znajomość pakietu MS Office

Oferujemy

•    Wymiar zatrudnienia- ½ etatu
•    Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
•    Możliwość stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
•    Dodatkowa opieka medyczna,
•    Bogaty pakiet socjalny,
•    Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności

Wymagane dokumenty

CV

Inne informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (062) 732-11-37

Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na rekrutacja@profi.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Profi Sp. z o.o z siedzibą w Grabowie nad Prosną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Profi Sp. z o.o z siedzibą w Grabowie nad Prosną przy ul. Kolejowej 3. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Aplikuj online

Nie wybrano pliku

Informujemy, że Administratorem danych jest Profi Sp. z o.o z siedzibą w Grabowie nad Prosną przy ul. Kolejowej 3. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.