Polityka Prywatności stron internetowych Profi SA

W trosce o ochronę Twojej prywatności, przedstawiamy poniżej naszą politykę, która opisuje, jak zbieramy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest PROFI Spółka Akcyjna, ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną, NIP: 5252658055, REGON: 364374804. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą mailową na adres: odo@profi.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby spółki: ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną.


Informacje ogólne

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.
Administrator stosuje się do zasady zapewnienia transparentności (przejrzystości) przetwarzania danych osobowych oraz respektuje zasadę minimalizacji danych osobowych. Dane zbierane są w zakresie niezbędnym do danego celu przetwarzania, oraz przetwarzane przez wymagany i uzasadniony okres retencji, który jest zależny od celu, w jakim dane są przetwarzane.
Administrator w każdym przypadku informuje osoby, których dane dotyczą o szczegółach przetwarzania danych osobowych w poszczególnych klauzulach informacyjnych. Klauzule znajdują się na stronie internetowej profi.pl.


Podstawa prawna i przetwarzanie danych na podstawie zgody

Dane osobowe przetwarzane są zawsze w oparciu o postawę prawną, która wskazana jest w klauzuli informacyjnej.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jest ona zawsze dobrowolna i może być odwołana w każdej chwili. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z Administratorem mailowo, korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie spółki.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe mogą być zbierane podczas korzystania z naszych usług, wizyty na naszych stornach www, wizyty w naszej siedzibie lub innych okolicznościach współpracy z Administratorem. Mogą zawierać Twoje imię, adres e-mail, numer telefonu, inne dane identyfikujące lub inne dane potrzebne do realizacji danego celu.
Dane mogą być zbierane automatycznie podczas korzystania z naszej strony zgodnie z polityką Cookies.


Cel przetwarzania

Świadczenie usług i sprzedaż produktów
Nawiązywanie i utrzymywanie relacji
Obsługa klienta
Marketing i promocje
Zbieranie aplikacji kandydatów do pracy
Spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze


Bezpieczeństwo danych

Obowiązujące w Profi SA procedury zapewniają odpowiedni poziom poufności oraz integralności przetwarzanych danych. Administrator stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, integralność i poufność przetwarzanych przez niego danych osobowych.
Administrator monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do zidentyfikowanych zagrożeń. Administrator dba aby zbierane i przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.


Prawa podmiotu danych

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


Odbiorcy danych i transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane mogą być przekazywane naszym partnerom, dostawcom, usługodawcom wyłącznie w celu wykonania i realizacji naszych usług w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności.
Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko w celu realizacji przez Administratora usługi na Państwa rzecz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.


POLITYKA COOKIES

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. W niniejszej Polityce Cookies wyjaśniamy, w jaki sposób korzystamy z cookies oraz jak możesz nimi zarządzać podczas korzystania z naszej strony.


Co to są cookies?

Cookies są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu (takim jak komputer, tablet czy smartphone), gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Do działania cookies konieczna jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową oraz nieusuwanie ich z dysku urządzenia końcowego Użytkownika.


Rodzaje cookies używanych na naszej stronie

Cookies podstawowe: Te pliki służą do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej oraz jej optymalizacji. Nie gromadzą one żadnych danych osobowych i są zwykle ustawione tylko w odpowiedzi na Twoje działania, takie jak ustawienie preferencji wyświetlania strony, prywatności.
Cookies analityczne: Wykorzystujemy narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, aby zbierać informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony. Dzięki tym danym możemy analizować ruch na stronie, poprawiać jej funkcjonalność oraz dostosowywać nasze działania marketingowe.
Cookies reklamowe: Czasami możemy korzystać z cookies, aby dostarczać spersonalizowane treści reklamowe odpowiadające Twoim zainteresowaniom.


Zgoda na cookies i zarządzanie

Wchodząc na naszą stronę po raz pierwszy otrzymujesz informacje o przetwarzaniu cookies. Informujemy również, że przez dalsze korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na swoim urządzeniu.
Informujemy również, że możesz zarządzać ustawieniami cookies w swojej przeglądarce internetowej. Zazwyczaj możliwe jest wyłączenie cookies w ustawieniach przeglądarki lub usuwanie istniejących cookies. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie cookies może wpłynąć na funkcjonalność niektórych części naszej strony.


Zmiany w polityce prywatności:

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana w związku ze zmianami w przepisach lub naszych praktykach biznesowych.
Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.01.2024 r.